simoncw
烟柱
烟柱
 • 粉丝228
 • 关注9
 • 金子19025兩
使用微信等二维码扫描工具扫描访问!
阅读:421回复:3

2017年冬季训练(第十二周)晨兴中文朗读mp3

楼主#
更多 发布于:2018-03-13 09:07
2017-WT-w12-outline-cht.mp3晨兴第十二周纲目
2017-WT-w12d01-cht.mp3晨兴第十二周周一
2017-WT-w12d02-cht.mp3晨兴第十二周周二
2017-WT-w12d03-cht.mp3晨兴第十二周周三
2017-WT-w12d04-cht.mp3晨兴第十二周周四
2017-WT-w12d05-cht.mp3晨兴第十二周周五
2017-WT-w12d06-cht.mp3晨兴第十二周周六


(第一周)
http://www.sulami01.org/bbs/read.php?tid=24615
(第二周)
http://www.sulami01.org/bbs/read.php?tid=24640
(第三周)
http://www.sulami01.org/bbs/read.php?tid=24641
(第四周)
http://www.sulami01.org/bbs/read.php?tid=24642
(第五周)
http://www.sulami01.org/bbs/read.php?tid=24643
(第六周)
http://www.sulami01.org/bbs/read.php?tid=24644
(第七周)
http://www.sulami01.org/bbs/read.php?tid=24691
(第八周)
http://www.sulami01.org/bbs/read.php?tid=24692
(第九周)
http://www.sulami01.org/bbs/read.php?tid=24693
(第十周)
http://www.sulami01.org/bbs/read.php?tid=24725
(第十一周)
http://www.sulami01.org/bbs/read.php?tid=24726
kqny
烟柱
烟柱
 • 粉丝36
 • 关注4
 • 金子10708兩
使用微信等二维码扫描工具扫描访问!
1#
发布于:2018-03-13 11:36
Thank you for sharing
gls31
烟柱
烟柱
 • 粉丝24
 • 关注2
 • 金子19493兩
使用微信等二维码扫描工具扫描访问!
2#
发布于:2018-04-01 00:37
Amen!
受压的橄榄
烟柱
烟柱
 • 粉丝40
 • 关注6
 • 金子18676兩
使用微信等二维码扫描工具扫描访问!
3#
发布于:2018-04-08 10:41
感谢赞美主!
罗马十二章十一节:“要灵里火热,常常服事主。”
游客

返回顶部